Friday, September 28, 2012

Utamakan Keselamatan? Itu Bukan Cara Kami! - Gila Siot!

Utamakan Keselamatan? Not In A Million Years!

Ini adalah koleksi manusia - manusia yang tidak takut mati. Perkataan 'keselamatan' tidak wujud dalam kamus hidup mereka. Asalkan kerja siap, keselamatan belakang cerita!

No comments:

Post a Comment

close